Kvalitetsregister HABV

Inom Habiliteringsverksamheten använder vi oss av flera kvalitetsregister. Information om arbetssätt och kontaktpersoner finner du här.

CPUP

Uppföljningsprogram för Cerebral pares

Koordinator arbetsterapi Anette Andersson
Koordinator sjukgymnastik Camilla Frondelius

 

MMCUP

Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus

Koordinator sjukgymnast Camilla Frondelius
Koordinator arbetsterapeut Karin Lundgren

 

 

SKRS

Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning

Kontaktperson Linda Borgmyren

Uppdaterat: 24 juni 2024
TKQS