Kvalitetsregister HABV

Inom Habiliteringsverksamheten använder vi oss av flera kvalitetsregister. Information om arbetssätt och kontaktpersoner finner du här.

CPUP

Uppföljningsprogram för Cerebral pares

Koordinator arbetsterapi Jenny Hedberg Graff
Koordinator sjukgymnastik Camilla Frondelius

Processkarta barn-ungdom
Processkarta övergång ungdom-vuxen
Processkarta vuxen

MMCUP

Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus

Koordinator sjukgymnast Camilla Frondelius
Koordinator arbetsterapeut Karin Lundgren

Processkarta MMCUP

SKRS

Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning

Kontaktperson Linda Borgmyren

Uppdaterat: 7 mars 2023
HHYQ