Utbildningar och gruppaktiviteter

Habiliteringsverksamheten erbjuder grundläggande insatser i form av utbildningar och gruppaktiviteter för alla patienter som har kontakt med en Habiliteringsverksamheten eller nyligen har fått diagnosen autism, samt anhöriga. Grundläggande insatser syftar till att förmedla kunskaper och färdigheter på grundläggande nivå och genomförs digitalt eller på mottagning.

Processbeskrivning

Processen beskriver vad utbildare och sekreterare gör i planering och förberedelse inför en utbildning, under utbildning och vid uppföljning och avslut av utbildning.

Kontakt

Linda Fornedal GI-Koordinator Eva-Mari Johansson GI-Samordnare Skyddad adress

AKTUELLA UTBILDNINGAR OCH GRUPPAKTIVITETER

Utbildningar och gruppaktiviteter på 1177.se Planering av utbildningar och gruppaktiviteter 2022

RUTINER/MALLAR

Arbetssätt mottagningsprocess autism 7 - 17 år Arbetssätt mottagningsprocess autism vuxen Mall för publicering på 1177.se Mall för riktade utskick

Material

Tips inför utbildning via teams

IT-STÖD

Christian Frisk IT-Koordinator Skyddad adress

Uppdaterat: 9 september 2022
F23F