Utbildningar och gruppaktiviteter

Habiliteringsverksamheten erbjuder grundläggande insatser i form av utbildningar och gruppaktiviteter för alla patienter som har kontakt med en Habiliteringsverksamheten eller nyligen har fått diagnosen autism, samt anhöriga. Grundläggande insatser syftar till att förmedla kunskaper och färdigheter på grundläggande nivå och genomförs digitalt eller på mottagning.

Processbeskrivning

Processen beskriver vad utbildare och sekreterare gör i planering och förberedelse inför en utbildning, under utbildning och vid uppföljning och avslut av utbildning. 

Kontakt

Linda Fornedal Koordinator Gipawebben@regionsormland.se

AKTUELLA UTBILDNINGAR OCH GRUPPAKTIVITETER

Utbildningar och gruppaktiviteter på 1177.se Årshjul utbildningar och gruppaktiviteter 2024

RUTINER/MALLAR

Arbetssätt mottagningsprocess autism vuxen Mall för publicering på 1177.se Mall för riktade utskick Administration - Utbildningar och gruppaktiviteter

Material

Svenska - Tips inför utbildning via teams Arabiska - Tips inför utbildning via teams Engelska - Tips inför utbildning via teams Franska -Tips införutbildning via teams Somaliska - Tips inför utbildning via teams Tigrinja - Tips inför utbildning via teams

IT-STÖD

Christian Frisk IT-Koordinator christian.frisk@regionsormland.se

Uppdaterat: 2 april 2024
EH4C