Hjälpmedel

Inom habiliteringsverksamheten förskrivs hjälpmedel, provas ut och utvärderas. Ett stort betalningsansvar ligger på verksamheten, uppföljning är viktig både för patientens del så att rätt hjälpmedel används och nyttjas, men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett hjälpmedel som inte nyttjas ska lämnas åter.

Nytt regelverk för sinnesstimulerande hjälpmedel

På uppdrag av Beredningsgruppen för hjälpmedel har sortimentsgruppen för sinnesstimulerande hjälpmedel tagit fram ett nytt regelverk. I samband med detta har också olika "verktyg" tagits fram för att underlätta förskrivningen. De nya kriterierna och verktygen hittar du i Hjälpmedelsguiden -Vård och behandling - 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

Patientinformation vid lån av hjälpmedel

Nu finns en länsövergripande information om vad som gäller vid lån av ett hjälpmedel. Informationen finns översatt till 11 språk och finns tillgänglig både under Aktuellt i websesam och på vår hemsida. Informationen ska lämnas ut till brukaren i samband med att ett hjälpmedel förskrivs.
Patientinformation vid lån av hjälpmedel, olika språk

Instruktion för beställning av hjälpmedel

Nu finns en förtydligad beskrivning av hanteringen vid beställning av hjälpmedel som arbetsmiljöansvar. Du hittar den på vår hemsida under "Beställning av hjälpmedel".

Hjälpmedelsuppföljning

Läs om hur det går till här.

Övergång barn till vuxen

Regelverket ser lite olika ut för barn och vuxna. Egenavgifter kan också skilja sig.

Uppdaterat: 21 november 2023
NBFN