Intygsskrivande på HABV

Ett gemensamt arbete har gjorts av HABV och försäkringskassan för att förtydliga och förenkla intygsskrivande för arbetsterapeuter. Samma arbetssätt ska eftersträvas gentemot kommunens handläggare.
HABV och försäkringskassan har också en överenskommelse om samverkan med gemensamma besök på mottagningarna tillsammans med familjen vid ansökan om vårdnadsbidrag.

En ambition finns att förenkla intygsskrivandet. En skriftlig förfrågan om vad som behöver intygas alternativt en personlig kontakt med handläggaren ska alltid eftersträvas. Försäkringskassan skriver en egen förfrågan, LSS-handläggare kan använda denna mall som finns på varje habiliteringsmottagnings sida på externa webben.
I vissa fall kan en muntlig kontakt ersätta ett skriftligt intyg. Ett intyg ska innehålla uppgift om aktivitetsförmågan och aldrig innehålla mer information än vad som efterfrågas.

Läs mer nedan:

Rutin för intygsskrivande av arbetsterapeut på HABV

Avgiftshandboken

Uppdaterat: 30 maj 2024
JQ6Y