Dövblindteamen

Välkommen till oss i dövblindteamen

Dövblindteamen består av ett barnteam och ett vuxenteam. Vi ger insatser till personer från 0år och uppåt.

Hur kommer man i kontakt med oss?
Patienter kommer till oss via remiss från ögonkliniken, öron näsa halskliniken, synmottagningen eller hörsel och dövmottagningen.

Om man som patient har haft kontakt med oss tidigare kan man själv ta kontakt igen.

Hur arbetar vi?
När en patient kommit i kontakt med oss kallas patienten/anhöriga för ett samtal där vi kartlägger vilka behov som föreligger.
Våra insatser syftar till att utveckla, stödja och kompensera för funktionsnedsättningen.
Målet är att personer med funktionsnedsättning är aktiva, gör sina egna val och är delaktiga i samhället.

Våra insatser kan vara:
- Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser till patient/anhöriga, nätverk och vid behov myndigheter
- Samordning av insatser
- Kommunikationsbehovs analys
- Information om samhällets stödinsatser
- Alla insatser sker i överenskommelse med patienten/anhöriga. Insatser kan ske individuell eller i grupp.

Material
Affisch
Broschyr

Kontakt

Telefon: 016-103017
Sms: 0766-86 98 34

Patienter kan också komma i kontakt med oss via mina vårdkontakter på 1177.

Uppdaterat: 26 mars 2024
RSJW